Ingrid Solesvik

Om Ingrid Solesvik

Inspirasjon og teknikk kan aldri erstatte den øvelse som kommer av et kontinuerlig arbeide med kunst. Jeg arbeider både figurativt og non-figurativt med olje, akryl, akvarell og blandingsteknikk, collage, tegning og grafikk.

Jeg foretrekker å male akvarell fordi det skal lite til for å oppnå mye. Jeg har lært å male akvarell av amerikanske og kanadiske kunstnere så vel som nordiske. For meg har det vært frigjørende å få innsikt i den moderne akvarellteknikk som Arne Isacsson har formidlet med utforsking av akvarellens muligheter dvs. hvor maleriet og samspillet pigment, vann og papir er vesentlig, hva man maler kommer i annen rekke.

Jeg liker å arbeide med få farger, mye vann, store pensler og se samspillet pigment, vann og papir. Å gi slipp på kontroll og håndens ønske om å male mer og arbeide trinnvis avbrutt av tørkeprosessen, gjerne forstyrre denne eller la være – alt dette er med på å gjøre arbeidet spennende. Det er dette uforutsigbare med akvarell som tiltaler meg.

Jeg har ofte en ide eller et inntrykk og et indre bilde av hva jeg skal og hvor jeg skal, men ikke alltid. Det kan være et sceneri eller noe som skjer og påvirker meg via media som ligger til grunn for en stemning som fremkommer mer og mindre av seg selv i arbeidet. Gjennom transparente farger, kontraster og lys kan man få frem en følsomhet i arbeidene som er spesiell for akvarellen og som jeg vanskelig får til i andre medier. Det handler også om arbeidsprosessen der man arbeider gradvis og det er mye venting. For å avhjelpe dette har jeg gjerne 3-10 verk liggende som jeg veksler med for å unngå å overarbeide verkene.

> Se mine arbeider her